Veelgestelde vragen - Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Retour aanvragen

Klik hier om uw retour aan te melden.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, hebben we een geautomatiseerde retouraanvraag voor u ingericht, waarbij alle informatie gekoppeld aan uw specifieke bestelling direct beschikbaar is voor de snelle en correcte afhandeling van uw retourzending. Na aanvraag van uw retour komt uw aanvraag automatisch bij onze Backoffice afdeling terecht. U mag vanzelfsprekend ook uw herroepingsrecht uitoefenen door ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen in ontvangst hebben genomen. Wij wachten met de terugbetaling tot wij de goederen in goede orde (in de originele ongeopende en onbeschadigde verpakkingen) hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal er bij geen enkele terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Uitzonderingen

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.